विधानपरिषद पोटनिवडणुकीच्या प्राधिकारपत्रासाठी 17 जाने.पर्यंत अर्ज करा

0

मुंबई : महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सदस्य श्री. धनंजय पंडीतराव मुंडे विधानसभेवर निवडून आल्यामुळे त्यांनी विधानपरिषद सदस्यपदाचा दि. 24 ऑक्टोबर, 2019 रोजी राजीनामा दिलेला आहे. त्यामुळे विधानपरिषदेतील रिक्त झालेल्या एका जागेकरिता भारत निवडणूक आयोगाने दि. 3 जानेवारी, 2020 रोजीच्या प्रसिद्धीपत्रकान्वये पोटनिवडणूकीचा कार्यक्रम घोषित केला आहे.

या निवडणुकीचे मतदान दि. 24 जानेवारी, 2020 (शुक्रवार) रोजी सकाळी 9.00 ते सायंकाळी 4.00 पर्यंत व मतमोजणी दि. 24 जानेवारी, 2020 (शुक्रवार) रोजी सायंकाळी 5.00 वाजता होणार आहे.

या पोटनिवडणुकीच्या मतदान/मतमोजणीचे वृत्तसंकलन/छायाचित्रण करण्याकरिता विविध प्रसिद्धी माध्यमांच्या प्रतिनिधींना भारत निवडणूक आयोगाची विहीत प्राधिकारपत्रे प्रथम प्राप्त करणे आवश्यक आहे. प्रतिनिधींच्या शिफारसी महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, यांनी दि. 17 जानेवारी, 2020 पर्यंत मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, मुंबई, यांच्याकडे सादर करावयाच्या आहेत. प्रसिद्धी माध्यमांच्या ज्या प्रतिनिधींना वरील पोट निवडणूकीकरिता प्राधिकारपत्रे हवी असतील अशा प्रतिनिधींनी आपली नावे, आपल्या पासपोर्ट आकाराच्या छायाचित्राच्या 2 प्रतीसह (मतदान/मतमोजणी दोन्ही प्राधिकारपत्रे हवी असल्यास 3 प्रतीसह) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, यांच्याकडे दि. 17 जानेवारी, 2020 पर्यंत पाठवावीत. छायाचित्राशिवाय प्राप्त झालेली मागणी तसेच दि. 17 जानेवारी, 2020 नंतर या कार्यालयात प्राप्त झालेली मागणी स्वीकारण्यात येणार नाही, असे मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

….

Share.

About Author

Maintain by Designwell Infotech