Browsing: राज्य विधानमंडळाचे तिसरे अधिवेशन प्रस्तावित विधेयकांची यादी

MarathiNews
0

राज्य विधानमंडळाचे तिसरे अधिवेशन प्रस्तावित विधेयकांची यादी . पटलावर  मांडण्यात येणारे अध्यादेश. महाराष्ट्र महानगरपालिकांच्या (राज्यामध्ये कोरोना कोव्हिड विषाणूच्या सार्वत्रिक महामारीच्या साथीचा प्रसार झाल्यामुळे काही महानगरपालिकांच्या महापौरांच्या व उप महापौरांच्या) निवडणुका तात्पुरत्या स्वरुपात पुढे ढकलणे अध्यादेश, 2020, (नगर विकास विभाग). महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) अध्यादेश,…