Browsing: राज्यात कृषी प्रक्रिया संचालनालयाची निर्मिती करणार कृषी मालाचा महाराष्ट्र ब्रँड विकसित करण्यासाठी विशेष टास्क फोर्स- कृषीमंत्री दादाजी भुसे

Uncategorized
0

   मुंबई : राज्यामध्ये कृषी प्रक्रिया व मालाची विक्री, मुल्यसाखळीचे बळकटीकरणाच्या अनुषंगाने विविध योजनांची सांगड…