Browsing: प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना राबविण्याचे कार्यादेश तातडीने द्यावे

MarathiNews प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना राबविण्याचे कार्यादेश तातडीने द्यावे
0

मुंबई :प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना राबविण्याचे कार्यादेश तातडीने द्यावे पाणीपुरवठा व स्वच्छता. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत…