Browsing: पाणीपुरवठा राज्यमंत्री संजय बनसोडे

MarathiNews
0

मुंबई : राज्यात अनेक प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना देखभाल-दुरुस्ती अभावी बंद पडलेल्या आहेत त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी…