Browsing: नौवहन मंत्रालयाने अंतर्देशीय जल वाहतुकीस चालना देण्यासाठी जलमार्ग वापर शुल्क माफ केले

MarathiNews
0

केंद्रीय नौवहन मंत्रालयाने तात्काळ प्रभावाने जलमार्ग वापरासाठीचे शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे, केंद्र सरकारच्या…