Browsing: जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीस्तरावरुन जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी ऑनलाईन प्रक्रियेबाबतच्या मार्गदर्शनासाठी – ऑनलाईन वेबीनार (Webinar)

MarathiNews
0

मुंबई : जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीस्तरावरुन जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी ऑनलाईन प्रक्रियेबाबतच्या मार्गदर्शनासाठी…