जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीस्तरावरुन जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी ऑनलाईन प्रक्रियेबाबतच्या मार्गदर्शनासाठी – ऑनलाईन वेबीनार (Webinar)

0

 

मुंबई : जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीस्तरावरुन जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी ऑनलाईन प्रक्रियेबाबतच्या मार्गदर्शनासाठी – ऑनलाईन वेबीनार (Webinar).जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी ऑनलाईन प्रक्रियेबाबतच्या मार्गदर्शनासाठी जिल्हा जातप्रमाणपत्र पडताळणी समितीस्तरावरुन ऑनलाइन वेबीनारचे गुरुवार दि. 25 फेब्रुवारीला आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये यांनी दिली.

सन 2020-21या शैक्षणिक वर्षात व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी, सेवा, निवडणूक व इतर कारणाकरीता वैधता प्रमाणपत्रासंदर्भांत अर्जदारांकडून ऑनलाईन स्वरुपात अर्ज दि. 01 ऑगस्ट, 2020 पासून स्विकारण्यात येत आहेत, अर्ज निहाय सेवा शुल्क ऑनलाईन पद्धतीने भरण्याची सोय देखील (Payment Gateway द्वारे) उपलब्ध करण्यात आलेली आहे.

बरेच अर्जदार अद्याप ही वैधता प्रमाणपत्र पडताळणीच्या प्रक्रियेबाबत अनभिज्ञ आहेत.अर्जदारांना अर्ज भरताना पुढील प्रमाणे अडचणी येतात उदा. कोणत्या प्रकारे अर्जभरावा व कोणते दस्ताऐवज जोडावे, जाती दावा सिध्द करण्यासाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे व पुरावे इत्यादीबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी सर्व जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांचे स्तरावर गुरुवार दि.25फेब्रुवारी,2021 रोजी ऑनलाईन वेबीनारचे (Webinar) आयोजनकरण्यात आले आहे.

तरी सर्व अर्जदार, पालक व विद्यार्थी यांनी सदर ऑनलाईन वेबीनारचा(Webinar) लाभ घ्यावा, असे आवाहन बार्टीचे महासंचालक तथा मुख्य समन्वयक जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांचे धम्मज्योती गजभिये, यांनी केले आहे.

Share.

About Author

Maintain by Designwell Infotech