Himachal CM lays foundation ston…

  Shimla: With the Himac…

Jawaharlal Nehru Port Trust wins…

Mumbai: Jawaharlal Nehru …

Jaitley to hold brainstorming me…

  New Delhi: Finance Min…

Naidu, Manmohan to speak at lead…

  Hyderabad: Vice Presid…

“We are shrinking into a Hindu m…

  New Delhi: At a time w…

We want whole world to come to I…

  New Delhi: The Indian …

Solution to 'Assam problem' befo…

  Guwahati: ULFA might h…

Shankersinh Vaghela announces th…

  Ahmedabad: Rebel Congr…

Fire in Lucknow school, no injur…

Lucknow: A fire broke out…

'Normalisation of India-Denmark …

  Copenhagen: Normalisat…

«
»
TwitterFacebookPinterestGoogle+

प्रायोगिक नाटकांसाठी मिनी थिएटर होणारसवलतीच्या दरात उपलब्ध

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

मुंबई, दि.22:  प्रायोगिक नाटकांसाठी पु.ल.देशपांडे कला अकादमीतील मिनी थिएटर आतासवलतीच्या दरात उपलब्ध होणार आहे. प्रत्येक महिन्यातील दोन सत्रे (सत्रे उपलब्धतेनुसार) प्रायोगिक नाटकांसाठी 50 टक्के सवलतीच्या दराने देण्यात येणार आहे.

नोंदणीकृत असलेल्या प्रायोगिक नाटय संस्थांना योग्य ते प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर ही सवलत मिळणार आहे. राज्य शासनाच्या अथवा राज्य स्तरावरील नाटय स्पर्धेतील पारितोषिक विजेत्या प्रायोगिक नाटकांना ही सवलत मिळेल. ही सवलत त्या सत्राला असणाऱ्या दराच्या 50 टक्के असेल. तसेच अन्य कर स्वतंत्रपणे आकारण्यात येतील. प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वावर ही सवलतीची सत्रे देण्यात येतील.

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक 201708211721121123 आहे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*