Virbhadra accepts Congress' defe…

  Shimla: Himachal Prade…

When Raghu Rai was 'captured' by…

  New Delhi: As Raghu Ra…

Congress should take all parties…

  New Delhi: Samajwadi P…

Gujarat trends are heartening: T…

  New Delhi: Congress le…

LS adjourned for the day over Mo…

  New Delhi: The Lok Sab…

10 killed in Mumbai shop blaze

  Mumbai: At least 10 pe…

Gujarat results would have been …

  New Delhi: Nationalist…

Lok Sabha adjourned till noon

  New Delhi: The Lok Sab…

My plan is to transform Congress…

  New Delhi: Congress Pr…

Vote count in Himachal begins

  Shimla: Counting of vo…

«
»
TwitterFacebookPinterestGoogle+

महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज २०२० अंतर्गत २५०  कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

मुंबई दि १७    : महाराष्ट्र शासनाने ३ वर्षे मुदतीचे २५० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस काढले असून ही विक्री शासनाच्या अधिसुचनेत नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेला रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल.

शासकीय रोख्यांची विक्री भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या फोर्ट शाखेच्या वतीने दि. २० जुलै २००७ च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसुचनेतील कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येईल.  अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसुचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसुचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.                             

भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक २१ नोव्हेंबर,  २०१७  रोजी त्यांच्या फोर्टमुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दिनांक २१  नोव्हेंबर  २०१७ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसाररिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाची आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिडस संगणकीय प्रणालीद्वारारिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते दुपारी १२ वाजेपर्यंत सादर करावेत.

अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारारिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० पर्यंत सादर करावेत.

लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकमुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक २२ नोव्हेंबर  २०१७ रोजी करण्यात येईल.

यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक २२ नोव्हेंबर  २०१७  रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाफोर्टमुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेशडिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियामुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्यांचा कालावधी तीन वर्षांचा असेल. रोख्यांचा   कालावधी  दि. ८ नोव्हेंबर  २०१७  पासून सुरु होईल. कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ८ नोव्हेंबर  २०२० रोजी पूर्ण किंमतीने केली जाईल.  व्याजाचा दर ६.८१ टक्के दरसाल दर शेकडा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी ८ नोव्हेंबर आणि ८ मे रोजी  सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे रोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील अशी माहिती वित्त विभागाच्या  १७ नोव्हेंबर  २०१७  रोजीच्या अधिसुचनेत नमूद करण्यात आली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*